Διδότου 25, Κολωνάκι 10680 Αθήνα, Τηλ: 210 3632426, Κιν: 6974 326662 law@oikonomopoulou.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή Νόμος 3869/10

Ο νόμος 3869/10 τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2010 και προβλέπει τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Ο νόμος Κατσέλη προβλέπει την εξαίρεση της πρώτης κατοικίας του δανειολήπτη από την ρευστοποίηση της περιουσία του.

Καλύπτει χρέη από

όλους τους τύπους στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων (ανοιχτά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια πρώτης κατοικίας, δάνεια πρώτης κατοικίας από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (ΟΕΚ), δάνεια πρώτης κατοικίας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δάνεια επισκευαστικά κατοικίας κτλ.)

πιστωτικές κάρτες

Δεν καλύπτει χρέη από χρέη

που προέκυψαν από εμπορικές συναλλαγές ή αδικοπραξία

προς το Δημόσιο

Πλεον Εξωδικαστικός συμβιβασμός όχι απαραίτητος

Αίτηση στο Ειρηνοδικείο: η αίτηση περιλαμβάνει κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων οφειλέτη και συζύγου, κατάσταση απαιτήσεων πιστωτών, σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Συμβιβασμός ενώπιον Ειρηνοδικείου: ο συμβιβασμός επιτυγχάνεται με συμφωνία πιστωτών με απαιτήσεις άνω του 51% των οφειλών.

Η αναλυτική κατάσταση οφειλών (κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα, το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή καθώς και έγγραφη ενημέρωση για το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης).

Δικαστική ρύθμιση οφειλών: το δικαστήριο μετά τον έλεγχο, εφόσον κρίνει ότι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα του οφειλέτη για την αποπληρωμή των χρεών, προχωρά στη ρύθμιση των οφειλών.

Κατά την κατάθεση της αίτησης προσδιορίζεται και η ημέρα επικύρωσης ή δίδεται προσωρινή διαταγή με την οποία ρυθμίζεται προσωρινώς η κατάσταση.

 

Εισπρακτικές εταιρείες

Ο νόμος επιβάλλει στις εισπρακτικές εταιρείες να μην τηλεφωνούν από «απόκρυψη», να μην ασκούν στον οφειλέτη ψυχολογική πίεση ώστε να δημιουργούν την εντύπωση ότι απειλείται το επάγγελμα, η περιουσία ή η ζωή του οφειλέτη. Συνήθης απειλή είναι η εξής «θα πας φυλακή».
Απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιούν οι εισπρακτικές εταιρείες προσβλητικές εκφράσεις, να απειλούν ότι θα λάβουν μη νόμιμα μέτρα εις βάρος του οφειλέτη ή μελών της οικογενείας του εκμεταλλευόμενοι την άγνοια νόμου που διέπει τους περισσότερους των δανειοληπτών, να ενοχλούν μέλη της οικογένειας του οφειλέτη ή συναδέλφους ή εργοδότες του σχετικά με την εξόφληση του χρέους.

Περιπτώσεις εφαρμογής

στρατιωτικός, άγαμος και είναι φιλοξενούμενος από τους γονείς του. Ο μηνιαίος του μισθός δεν ξεπερνάει τα 900€ και τα χρέη του είναι περίπου 90.000€. Δεν έχει καθόλου ακίνητα. Εντάσσεται στο νόμο Κατσέλη

άνεργη έχει δύο παιδιά στο σχολείο, το ένα με προβλήματα υγείας. Συντηρείται από τους γονείς της, δεν έχει καθόλου περιουσιακά στοιχεία. Γίνεται ολοσχερή διαγραφή των χρεών της βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 5, περί ύπαρξης σοβαρών δυσμενών περιστάσεων.