Διδότου 25, Κολωνάκι 10680 Αθήνα, Τηλ: 210 3632426, Κιν: 6974 326662 law@oikonomopoulou.gr

Υπηρεσίες σε Ομογενείς

Οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο έχουν ανάγκη από νομικές συμβουλές για τις υποθέσεις τους στην Ελλάδα. 

Το γραφείο μας διαθέτει μια ομάδα υψηλού επιπέδου, από δικηγόρους, φοροτεχνικούς, λογιστές, πολιτικούς μηχανικούς, συμβολαιογράφους, ορκωτούς ελεγκτές και άλλους επαγγελματίες. Ετσι μπορούμε να παρέχουμε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, κάλυψη των αναγκών των πελατών, άριστα αποτελέσματα με μικρότερο κόστος.

Οι Ομογενείς συνήθως έχουν θέματα σχετικά με

Κληρονομικό Δίκαιο, Διαθήκες, Αλλαγή ιδιοκτησίας σε ακίνητα, εγγραφή των ακινήτων στο Κτηματολόγιο, Προετοιμασία και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Εισοδήματος/ Περιουσίας Ε1, Ε9, στις Ελληνικές Αρχές

Αποδοχή κληρονομιών σε όλη την ελληνική περιφέρεια, έκδοση πιστοποιητικών κληρονομιάς, προετοιμασία Διαθηκών για τους Έλληνες με περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα και εκπροσώπησή τους ενώπιων των Ελληνικών Δικαστηρίων, Διερεύνηση νομικής και φυσικής κατάστασης περουσιακών στοιχείων και ακινήτων, 

Διαφύλαξη της περιουσίας τους από την αυθαιρεσία του κράτους αλλά και από κακές προθέσεις ιδιωτών,

Οικιστικές και εμπορικές μισθώσεις ακινήτων, διαχείριση ενοικίων, είσπραξη εισοδημάτων κ.λ.π και νομικές υπηρεσίες για μεταβιβάσεις ακινήτων στην Ελλάδα, αναζήτηση τίτλων ακινήτων,

Ανάκτηση όλων των ειδών εγγράφων από τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, τα  αρχεία και  Δικαστήρια, (γέννηση, θάνατος, γάμος, διαζύγιο, στρατολογικά, πιστοποιητικά κληρονομιάς και άλλα έγγραφα) 

Προετοιμασία όλων των τύπων πληρεξουσίων, καταχώριση πράξεων και γεγονότων που έγιναν στο εξωτερικό (γεννήσεις, θάνατοι , γάμοι, διαζύγια, βαπτίσεις), στις Ελληνικές Αρχές Ληξιαρχεία και Ελληνικά Δικαστήρια

ΕκπλήρωσηΣτρατιωτικών υποχρεώσεων, Απαλλαγές, Εξαιρέσεις, Περιορισμένη Θητεία, Ελληνική ιθαγένεια, νόμοι περί μετανάστευσης,

Θέματα που ενδιαφέρουν τους Ομογενείς

Ένα επείγον θέμα που χρειάζεται να προσέξουν οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν περιουσία στην Ελλάδα είναι οι διορθώσεις λαθών που υπάρχουν στο εκκαθαριστικό του φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) του 2011, 2012 και 2013, πιθανόν χωρίς δική τους ευθύνη αλλά θα είναι αυτοί που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα και θα πληρώσουν επιπλέον φόρο και πρόστιμα.

Οσοι φορολογούμενοι διαπιστώσουν λάθη στα εκκαθαριστικά του φόρου ακίνητης περιουσίας του 2011, 2012, 2013 θα πρέπει εντός 4μήνου από την έκδοση του αρχικού εκκαθαριστικού να προβούν σε τροποποίηση ηλεκτρονικά. Αν οι φορολογούμενοι δεν προβούν σε διορθώσεις εντός 4μήνου τότε θα πληρώσουν προσαυξήσεις, ενώ στα συμβόλαια μεταβιβάσεων, οι συμβολαιογράφοι οφείλουν να μην προχωρούν στην συμπλήρωση του συμβολαίου και συνεπώς δεν θα μπορεί το ακίνητο να μεταβιβαστεί

Άλλα σημαντικά θέματα που αξίζουν προσοχής

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης των κατοίκων Ελλάδος. Συμψηφισμός φόρου. Διατύπωση των πληρεξουσίων που υπογράφονται στό εξωτερικό.
Συνάλλαγμα-Καταθέσεις. Τεκμήρια που επιβάλλονται στούς κατοίκους εξωτερικού κάλυψη μέ συνάλλαγμα
Εισόδημα με ή χωρίς Δ.Σ.Α.Δ.Φ. Διεθνείς Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με Ελλάδα.

Φορολογική κατοικία καί η περίπτωση τής άδικης διπλής φορολογίας. Φορολογία εισοδημάτων από τόκους που προκύπτουν εντός & εκτός Ελλάδος, οι συντάξεις, τα τεκμήρια και πώς τα καλύπτουν οι κάτοικοι εξωτερικού, η εισφορά Αλληλεγγύης, τό Πόθεν Εσχες, κλπ

Νέος τρόπος φορολόγησης όσων μεταφέρουν την φορολογική κατοικία τους στό εξωτερικό ενώ η Ελληνική Πολιτεία εξακολουθεί νά τούς θεωρεί φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος και οι επιπτώσεις.
Η απειλή κατάσχεσης τών περιουσιών τών Ελλήνων τού εξωτερικού αν δέν έχουν δηλωθεί στό Κτηματολόγιο ή δέν γίνουν διορθώσεις κατά τήν ανάρτηση των πινάκων, κλπ 

Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας έκδοση στην Ελλάδα διαδικασία προσκόμισης του από το εξωτερικό. Δικαιολογητικά για τήν πιστοποίηση τής ιδιότητας τού κατοίκου εξωτερικού.