Διδότου 25, Κολωνάκι 10680 Αθήνα, Τηλ: 210 3632426, Κιν: 6974 326662 law@oikonomopoulou.gr

Κτηματολόγιο

Τι είναι το Κτηματολόγιο

Το Κτηματολόγιο είναι μια πλήρης καταγραφή όλων των ακινήτων και των δικαιωμάτων (εγγραπτέων) πάνω σ΄αυτά σε όλη τη χώρα, με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή τους και δεν έχει την έννοια του φορολογικού ελέγχου. Είναι δε, ένα σύστημα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο από το παλαιό σύστημα Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία, διότι ότι είναι κτηματοκεντρικά δομημένο, δηλαδή, παρέχει τη δυνατότητα έρευνας με βάση το ακίνητο και όχι το πρόσωπο, όπως συμβαίνει σήμερα στα Υποθηκοφυλακεία.

Όλες οι περιοχές της χώρας έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα κτηματογράφησης κάποια προγράμματα έχουν περαιωθεί, κάποια είναι σε εξέλιξη, ενώ κάποια άλλα δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει.

Τι πρέπει να κάνει όποιος έχει ακίνητο στην Ελλάδα

Οι ιδιοκτήτες πρέπει να απευθυνθούν στην υπηρεσία που διαχειρίζεται το Κτηματολόγιο, οι ίδιοι η εκπρόσωποί τους (τηλεφωνικά, internet, φυσική παρουσία) για να εξακριβώσουν την κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητό του, δηλαδή αν ξεκίνησε η διαδικασία κτηματογράφησης, αν είναι σε εξέλιξη, η αν έληξε η προθεσμία. Στη συνέχεια πρέπει να κάνουν ενέργειες ώστε να δηλώσουν το ακίνητο στο Κτηματολόγιο χρησιμοποιώντας την ανάλογη διαδικασία.

Αν δεν δηλωθούν τα ακίνητα στο Κτηματολόγιο θα περιέλθουν τελικά στο Ελληνικό Δημόσιο

Ο νόμος δίνει περισσότερο χρόνο στους Ομογενείς για να δηλώσουν τα ακίνητά τους και υπάρχουν αρκετά νομικά μέσα για να διορθωθεί η μη έγκαιρη δήλωση των ακινήτων στο κτηματολόγιο.

Πιο συγκεκριμένα

Τα ακίνητα που δεν θα δηλωθούν καταγράφονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, η οποία διαρκεί περίπου 4 χρόνια, ακολουθεί προθεσμία 5 ετών (ή 7 για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού) που προβλέπεται από το νόμο για την αμφισβήτηση των αρχικών εγγραφών γενικά και ειδικότερα για τη διόρθωσή τους από «αγνώστου ιδιοκτήτη» σε γνωστού. Ειδικά για τις περιοχές των προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών 1997-1999, η παραπάνω προθεσμία είναι δωδεκαετής (12) για τους κατοίκους του εσωτερικού και δεκατετραετής (14) για τους κατοίκους εξωτερικού (τελευταία παράταση με το ν.4164/2013).

 Ποιοί έχουν Υποχρέωση Δήλωσης και τί δηλώνεται

Υποχρέωση δήλωσης στο Κτηματολόγιο έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο όπως κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), επικαρπία, προσωπική ή πραγματική δουλεία, εμπράγματη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέα αγωγή, εγγραπτέα μίσθωση όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λ.π.)

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει να δηλώσετε το ακινητό σας στο Κτηματολόγιο με συνέπεια το ακίνητό σας να φέρεται στο ΚΑΕΚ του οικοπέδου ως αγνώστου κυρίου αναλαμβάνουμε την έκδοση δικαστικής απόφασης με την εκούσια δικαιοδοσία που θα σας αναγνωρίζει  κυρίους του ακινήτου .