Διδότου 25, Κολωνάκι 10680 Αθήνα, Τηλ: 210 3632426, Κιν: 6974 326662 law@oikonomopoulou.gr

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

 Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα και τις μορφές του δικαίου. Παρακάτω παραθέτουμε κάποιες περιπτώσεις που πρόσφατα παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα:

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις διαζυγίων, συναινετικών, με αντιδικία, λόγω διετούς διάστασης.

Επίσης αναλαμβάνουμε ζητήματα ρύθμισης των θεμάτων των τέκνων, των συζύγων που ο γάμος τους έχει κλονισθεί και αφορούν στην επιμέλεια αυτών, την διατροφή  και την επικοινωνία μ’ αυτά, είτε με έκδοση ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής ρύθμισης αυτών, είτε με οριστική δικαστική απόφαση ρύθμισης αυτών.

Αναλαμβάνουμε ζητήματα που αφορούν την μετοίκηση του ενός συζύγου λόγω του ισχυρού κλονισμού του γάμου και του αφόρητου της συμβίωσης.

Ασχολούμαστε με υποθέσεις υιοθεσίας, (κρατικές. ιδιωτικές,διακρατικές). Αρχικά ενημερώνομαι τους υποψήφιους θετούς γονείς για τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν για την επιτυχημένη έκβαση της υπόθεσής του, στη συνέχεια συνδράμουμε με τη απαραίτητη νομική συμπαράσταση για την έκδοση της απόφασης που τους κηρύσσει θετούς γονείς.

Δεχόμαστε υποθέσεις αποποίησης κληρονομιάς έκδοσης δικαστικής απόφασης η οποία δίνει την άδεια στους γονείς ανηλίκων να αποποιηθούν για λογαριασμό του ανηλίκου τους την επαχθείσα  σ’ αυτό κληρονομιά με την εξ’ αδιαθέτου διαδοχή.

Ασχολούμαστε με υποθέσεις έκδοσης δικαστικής απόφασης κήρυξης  ενηλίκου σε δικαστική συμπαράσταση. Ασχολούμαστε με υποθέσεις έκδοσης απόφασης για αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης,  αναγνώρισης δεδικασμένου.

Ασχολούμαστε με  υποθέσεις ιατρικής αμέλειας και έχουμε χειριστεί ανάλογες περιπτώσεις, είτε από την πλευρά του Ιατρού, είτε από την πλευρά του Ασθενούς. Οι υποθέσεις αυτές είναι πολύ σοβαρές τόσο για τον γιατρό όσο και για τον ασθενή αφού οι επιπτώσεις ποινικές και διοκητικές είναι μεγάλες ενώ οι οικονομικές αποζημιώσεις είναι τεράστιες. 

Δραστηριοποιούμαστε σε εταιρείες και εκπροσώπηση Ομογενών Ελλήνων και Αλλοδαπών Ιδιοκτητών στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες (φορολογικούς η όχι παραδείσους, εξωχώριες εταιρείες – offshore) και έχουμε εμπειρία, εξειδίκευση και διασυνδέσεις με επαγγελματίες, δικηγόρους, τράπεζες, λογιστές  και φοροτεχνικούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπλέον, έχουμε λύσεις για την προστασία των περουσιακών στοιχείων σας, των ακινήτων αλλά και των μετρητών και συνεργαζόμαστε με μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού όπου μπορούμε και να εξασφαλίσουμε τόσο την νόμιμη εξαγωγή των κεφαλαίων στο εξωτερικό (Ελβετία, κ.λ.π.) αλλά και την ασφαλή φύλαξη, διαχείριση και προσβασιμότητά τους.

 Συχνά μας ανατίθενται περιπτώσεις εφαρμογής του δίκαιου αλλοδαπών, όπως νομιμοποίηση αλλοδαπών, άδειες διαμονής, πολιτικό άσυλο,  κτήση ελληνικής ιθαγένειας, ενώ ενημερώνουμε για την  δυνατότητα που δίνεται σε αλλοδαπούς κατοίκους του εξωτερικού, πολίτες τρίτων χωρών (και στα μέλη των οικογενειών τους), που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποκτήσουν πενταετή άδεια παραμονής (5 έτη) αγοράζοντας ή μισθώνοντας κάποιο ακίνητο στην Ελλάδα αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ.

 

Έχουμε χειριστεί πλήθος περιπτώσεων που αναφέρονται σε:

          συνταξιοδοτήσεις, εργατικά ατυχήματα, αποζημίωση μετά από παράνομη απόλυση,

τροχαία ατυχήματα, αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρίες, καταβολή αποζημίωσης για υλικές ζημιές, ηθική βλάβη, σωματικές βλάβες,

ψυχική οδύνη, διαφυγόντα κέρδη, κ.λ.π.

κληρονομικές διαφορές, διαθήκες, νόμιμη μοίρα κληρονόμων, αποκλήρωση,

          στρατολογική νομοθεσία και στρατιωτικό ποινικό δίκαιο,

επίσημη  επικύρωση οποιουδήποτε εγγράφου (δημόσιου ή ιδιωτικού και μετάφραση οποιουδήποτε κειμένου την ελληνική γλώσσα και αντίστροφα όπως ξενόγλωσσων πτυχίων γλωσσομάθειας, μετάφραση δημοσίων εγγράφων, πιστοποιητικά γένεσης, θανάτου, οικογενειακής κατάστασης κ.λπ., συμβολαιογραφικά έγγραφα, συμβόλαια, διαθήκες, εταιρικά έγγραφα, καταστατικά εταιριών, αποφάσεις Δ.Σ. και Γ.Σ. κ.λπ., νομικά, οικονομικά, τεχνικά, ιατρικά έγγραφα κ.λ.π.,

πολεοδομικές και αγορανομικές παραβάσεις, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, αδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού και μη ενδιαφέροντος, υγειονομικές παραβάσεις, αναστολή σφράγισης καταστημάτων και προστίμων υγειονομικής νομοθεσίας, χρέη προς το Δημόσιο, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, κλπ.,

εκπροσώπηση και συμπαράσταση σε όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου και σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, αυτόφωρο, προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση, κύρια ανάκριση, δικαστικά συμβούλια, ακροατήριο, σε περιπτώσεις όπως ναρκωτικά, ανήλικοι, πλαστογραφία, νόθευση εγγράφου, τοκογλυφία, έκδοση ακάλυπτης επιταγής, καταδολίευση δανειστών, υπεξαγωγή εγγράφου, κ.λ.π.,

ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας θέματα ιδρύσεως και λειτουργίας σωματείων και άλλων μη κερδοσκοπικών φορέων, θέματα Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αλλά και προστασία από την ΑΕΠΙ, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατύπωση όρων χρήσης που είναι απαραίτητοι σε κάθε ιστοσελίδα, e-shop ηλεκτρονικό κατάστημα, forum, facebook, καταχώρηση του αντίστοιχου domain name και κατοχύρωση εμπορικών σημάτων,

διαπραγμάτευση και σύνταξη μισθωτηρίων συμφωνητικών για επαγγελματική μίσθωση και μίσθωση κατοικίας,  αγωγή εξώσεως, διαταγή απόδοσης μισθίου, διαταγή πληρωμής, εξώδικη όχληση για παράδοση μισθίου και καταβολή μισθωμάτων, κοινοχρήστων δαπανών, κ.λ.π.,

πτώχευση, εξυγίανση επιχειρήσεων, φορολογικό δίκαιο, ακύρωση φορολογικών προστίμων και κοινωνικής ασφάλισης, πλειστηριασμός, απόπειρα εκτέλεσης από δικαστικό επιμελητή, ανακοπή κατά της εκτέλεσης, απαλλοτριώσεις, κ.λ.π.,

  Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για επιπλέον ενημέρωση σε νομικές υποθέσεις που σας απασχολούν.

  Είμαστε στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, ώστε να σας παρέχουμε πλήρη εξατομικευμένη νομική υποστήριξη.

  Η προάσπιση των δικαιωμάτων σας αποτελεί για εμάς προτεραιότητα και τον ακρογωνιαίο λίθο της λειτουργίας μας.