Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα και τις μορφές του δικαίου. Παρακάτω παραθέτουμε κάποιες περιπτώσεις που πρόσφατα παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα:

 

   Αναλαμβάνουμε ζητήματα ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, τραπεζικού δικαίου, αναγκαστικής εκτέλεσης και υπηρεσιες διαμεσολάβησης προς τους δανειστές. Σε σχέση με το νόμο Κατσέλη, ενδιαφέρον είναι ότι  ρυθμίζεται η αποπληρωμή ενός μέρους των οφειλών σας με ευνοϊκούς όρους ενώ το υπόλοιπο μέρος των οφειλών σας διαγράφεται οριστικά. Μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε για την ισχύουσα πλέον ευνοϊκή διοικητική ρύθμιση των οφειλών σας προς το Δημόσιο, να τη διεκπεραιώσουμε και να δούμε την δυνατότητα δικαστικής αμφισβήτησης και αναστολής της ισχύος δυσμενών διοικητικών πράξεων.

 

   Επιπρόσθετα δεχόμαστε υποθέσεις είσπραξης οφειλομένων από χρεώστες, αναλαμβάνουμε την είσπραξη εμπορικών και ιδωτικών απαιτήσεων με την καταβολή των εξόδων διεκδίκησής τους και κάνουμε έρευνα των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σε όλη την Ελλάδα. 

 

   Ασχολούμαστε με  υποθέσεις ιατρικής αμέλειας και έχουμε χειριστεί ανάλογες περιπτώσεις, είτε από την πλευρά του Ιατρού, είτε από την πλευρά του Ασθενούς. Οι υποθέσεις αυτές είναι πολύ σοβαρές τόσο για τον γιατρό όσο και για τον ασθενή αφού οι επιπτώσεις ποινικές και διοκητικές είναι μεγάλες ενώ οι οικονομικές αποζημιώσεις είναι τεράστιες.

 

   Δραστηριοποιούμαστε σε εταιρείες και εκπροσώπηση Ομογενών Ελλήνων και Αλλοδαπών Ιδιοκτητών στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες (φορολογικούς η όχι παραδείσους, εξωχώριες εταιρείες – offshore) και έχουμε εμπειρία, εξειδίκευση και διασυνδέσεις με επαγγελματίες, δικηγόρους, τράπεζες, λογιστές  και φοροτεχνικούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπλέον, έχουμε λύσεις για την προστασία των περουσιακών στοιχείων σας, των ακινήτων αλλά και των μετρητών και συνεργαζόμαστε με μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού όπου μπορούμε και να εξασφαλίσουμε τόσο την νόμιμη εξαγωγή των κεφαλαίων στο εξωτερικό (Ελβετία, κ.λ.π.) αλλά και την ασφαλή φύλαξη, διαχείριση και προσβασιμότητά τους.

 

   Συχνά μας ανατίθενται περιπτώσεις εφαρμογής του δίκαιου αλλοδαπών, όπως νομιμοποίηση αλλοδαπών, αδειες διαμονής, πολιτικό άσυλο,  κτήση ελληνικής ιθαγένειας, ενώ ενημερώνουμε για την  δυνατότητα που δίνεται σε αλλοδαπούς κατοίκους του εξωτερικού, πολίτες τρίτων χωρών (και στα μέλη των οικογενειών τους), που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποκτήσουν πενταετή άδεια παραμονής (5 έτη) αγοράζοντας ή μισθώνοντας κάποιο ακίνητο στην Ελλάδα αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ.

 

Εχουμε χειριστεί πλήθος περιπτώσεων που αναφέρονται σε:

συνταξιοδοτήσεις, εργατικά ατυχήματα, αποζημίωση μετά από παράνομη απόλυση, τροχαία ατυχήματα, αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρίες, καταβολή αποζημίωσης για υλικές ζημιές, ηθική βλάβη, σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη, διαφυγόντα κέρδη, κ.λ.π.

υποθέσεις υιοθεσίας (κρατικές, ιδωτικές και διακρατικές υιοθεσίες) και δικαστικής συμπαράστασης, διατροφή και επιμέλεια τέκνων, διαζύγια συναινετικά και με αντιδικία, γονική μέριμνα, κληρονομικές διαφορές, διαθήκες, νόμιμη μοίρα κληρονόμων, αποκλήρωση,

στρατολογική νομοθεσία και στρατιωτικό ποινικό δίκαιο,

επίσημη  επικύρωση οποιουδήποτε εγγράφου (δημόσιου ή ιδιωτικού και μετάφραση οποιουδήποτε κειμένου την ελληνική γλώσσα και αντίστροφα όπως ξενόγλωσσων πτυχίων γλωσσομάθειας, μετάφραση δημοσίων εγγράφων, πιστοποιητικά γένεσης, θανάτου, οικογενειακής κατάστασης κ.λπ., συμβολαιογραφικά έγγραφα, συμβόλαια, διαθήκες, εταιρικά έγγραφα, καταστατικά εταιριών, αποφάσεις Δ.Σ. και Γ.Σ. κ.λπ., νομικά, οικονομικά, τεχνικά, ιατρικά έγγραφα κ.λ.π.,

πολεοδομικές και αγορανομικές παραβάσεις, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, αδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού και μη ενδιαφέροντος, υγειονομικές παραβάσεις, αναστολή σφράγισης καταστημάτων και προστίμων υγειονομικής νομοθεσίας, χρέη προς το Δημόσιο, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, κλπ.,

εκπροσώπηση και συμπαράσταση σε όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου και σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, αυτόφωρο, προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση, κύρια ανάκριση, δικαστικά συμβούλια, ακροατήριο, σε περιπτώσεις όπως ναρκωτικά, ανήλικοι, πλαστογραφία, νόθευση εγγράφου, τοκογλυφία, έκδοση ακάλυπτης επιταγής, καταδολίευση δανειστών, υπεξαγωγή εγγράφου, κ.λ.π.,

ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας θέματα ιδρύσεως και λειτουργίας σωματείων και άλλων μη κερδοσκοπικών φορέων, θέματα Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αλλά και προστασία από την ΑΕΠΙ, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατύπωση όρων χρήσης που είναι απαραίτητοι σε κάθε ιστοσελίδα, e-shop ηλεκτρονικό κατάστημα, forum, facebook, καταχώρηση του αντίστοιχου domain name και κατοχύρωση εμπορικών σημάτων,

διαπραγμάτευση και σύνταξη μισθωτηρίων συμφωνητικών για επαγγελματική μίσθωση και μίσθωση κατοικίας,  αγωγή εξώσεως, διαταγή απόδοσης μισθίου, διαταγή πληρωμής, εξώδικη όχληση για παράδοση μισθίου και καταβολή μισθωμάτων, κοινοχρήστων δαπανών, κ.λ.π.,

πτώχευση, εξυγίανση επιχειρήσεων, φορολογικό δίκαιο, ακύρωση φορολογικών προστίμων και κοινωνικής ασφάλισης, πλειστηριασμός, απόπειρα εκτέλεσης από δικαστικό επιμελητή, ανακοπή κατά της εκτέλεσης, απαλλοτριώσεις, κ.λ.π.,

  

   Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για επιπλέον ενημέρωση σε νομικές υποθέσεις που σας απασχολούν.

   Είμαστε στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, ώστε να σας παρέχουμε πλήρη εξατομικευμένη νομική υποστήριξη.

   Η προάσπιση των δικαιωμάτων σας αποτελεί για εμάς προτεραιότητα και τον ακρογωνιαίο λίθο της λειτουργίας μας.